In verband met corona zijn de bijeenkomsten voor Het Warmte Effect Warmtepompen verschoven naar het najaar.

Welkom op deze website. Het Warmte Effect is een initiatief van ZMf en Zeeuwind waarmee u gas en geld kunt besparen. U zet daarbij duurzame in plaats van fossiele energie in en maakt energietransitie waar. U kunt eventueel zelfs helemaal van het gas af. Een drievoudige winsituatie!

Verwarming vraagt veel energie: zo’n 80% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen op verwarmen is relatief eenvoudig. Een zuinige installatie voor verwarming en warm water en goede isolatie zijn de succesfactoren. De meest efficiënte manier om met elektriciteit warmte te produceren is de warmtepomp.

Waarom een warmtepomp?

  • Voorbereid op een toekomst zonder gas
  • Subsidie van minimaal € 1.600
  • Lagere energie rekening

Een toekomst zonder gas

Voor verwarming wordt met name gas gebruikt. Gas besparen kan door restwarmte te gebruiken: stadsverwarming, door biobrandstoffen en door gebruik van duurzame elektriciteit en een warmtepomp.In Zeeland is restwarmte van de industrie ver verwijderd van de woonkernen. Hierdoor is stadverwarming (financieel) geen haalbare optie. Een warmtepomp met duurzame elektriciteit is in Zeeland de beste keuze. Een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen geeft zelfs "Nul op de Meter"; per saldo dus geen CO2 uitstoot.

Ontwerp & realisatie: Nilsson | Privacyverklaring