Tevredenheidsonderzoek Het Warmte Effect

Onder alle betrokkenen van Het Warmte Effect is een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Dit zijn mensen die een informatiebijeenkomst hebben bezocht en mensen die ook daadwerkelijk een warmtepomp hebben aangeschaft.

Bijna 96% van de deelnemers en geïnteresseerden van Het Warmte Effect hebben de leverancier als goed of uitstekend beoordeeld. De organisatoren ZMf en Zeeuwind zijn erg blij met deze hoge waardering voor Het Warmte Effect.

Opvallend is dat met name mensen van 50 jaar of ouder in 2017 (ruim 93%) hebben deelgenomen aan Het Warmte Effect. De meeste mensen uit het onderzoek hebben (nog) geen warmtepomp aangeschaft (71%) uit financiële overwegingen of omdat zij geen vloerverwarming hebben. In de bijeenkomst van 2018 zal daarom ook meer aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om een warmtepomp aan te schaffen zonder vloerverwarming. Want ook zonder vloerverwarming is het mogelijk om een warmtepomp aan te schaffen!

Ontwerp & realisatie: Nilsson | Privacyverklaring