Initiatiefnemers

Het Warmte Effect is een gezamenlijke actie van Zeeuwind en ZMf.

Zeeuwse Milieufederatie
De ZMf het belangrijk dat Zeeuwen werk maken van duurzame energie. Zonne-energie is een onderdeel van de gehele duurzame energiemix (van wind, getijden en andere duurzame energievormen). Andere projecten van de ZMf vindt u op www.zmf.nl

Zeeuwind
Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind heeft als doel het gebruik van wind- en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is de provincie Zeeland. Het ledenbestand van Zeeuwind bestaat voor het merendeel uit particulieren. Daarnaast zijn alle 13 Zeeuwse gemeenten lid en een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen. Zeeuwind is met meer dan 2.000 leden een van de grootste duurzame energiecoöperaties in Nederland. Meer informatie vindt u op www.zeeuwind.nl

Ontwerp & realisatie: Nilsson